Green Friday

I dag på Green Friday kan du virkelig gjøre et grønt kjøp hos oss! 

Av overskuddet idag skal 50% gå til Vevring og Førdefjorden miljøgruppe som kjemper for å unngå forurensning av fjordene våre.

Her er hva de jobber med:

Førdefjorden

Engebøsaka / Førdefjorden

Nordic Mining ASA har søkt om løyve til uttak av mineralet rutil i ope dagbrot i Engebøfjellet/ Vevring.

Rutil utgjer berre 3-5 %, resten av fjellet vert knust og det er søkt om å få dumpe dette som fleire hundre millionar tonn kjemikalieblanda gruveavfall i Førdefjorden.

Dette tilsvarer 11 tonn pr. minutt, 24 timer i døgnet i 50 år.

Kjemikaliebruk; det er søkt om å sleppe ut kvart år i Førdefjorden m.a: 800 tonn svovelsyre, 720 tonn natriumsilikat, 720 tonn fosforsyre estere, 240 tonn karbinsyre og 15 tonn akrylamid.

HEILE avfallsmassen er mindre enn 0.4 mm! Og halvparten av den totale avfallsmassen er mindre enn 0.1 mm! Herav er 2000 tonn kvart år nanopartiklar som kan ha uante og svært miljøfarlege eigenskapar, som Tio2-nanopartilar som er svært toxiske for sjølevande organismar.

Dette er gigantiske mengder gruveavfall og kjemikaliar, men vi fryktar storstilt oppskalering av prosjektet dersom det vert gjeve løyve, som m.a. i Bøkfjorden.

Erfaringa syner at det er i ferd med å etablere seg ein praksis med å søkje dobling av utslepp etter at løyve er gjeve.

 

Vi syns det er viktig og riktig å jobbe for rene fjorder i det flotte landet vårt og håper mange vil handle idag :)