Gå til produktinformasjon

Detaljer

Bærekraftig toalettrens i papirform!

Biologisk nedbrytbar, tar liten plass og billigere enn tradisjonell og toalettrens.

Hvorfor toalettrensestrips?

Ultrakonsentrert, avkalker, fjerner effektivt smuss og flekker

Fri for fosfater, blekemidler og aggressive midler

Frisk duft

Arket løses helt opp og vil ikke tette toalettet ditt

PH-nøytral, vil ikke skade kjelen, metall eller plastdeler

Plastfri

 

Hvordan det fungerer.

Riv arket langs den perforerte linjen

Legg arket i toalettvannet

La arket trekke i 20-30 sekunder

Bruk toalettbørsten til å rengjøre

Skyll deretter ned

Dosering Ett ark tilsvarer en vask.

Bruk en hel stripe til: grundigere rengjøring

Ingredienser 15-30 % anioniske overflateaktive stoffer, <30 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer <30 %, parfyme, etoksylert.

Advarsler: Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk kun med tørre hender. Ved kontakt med øynene: skyll forsiktig med vann i flere minutter. fjern eventuelle kontaktlinser. Fortsett å skylle. Hvis øyeirritasjonen vedvarer: søk lege/hjelp. Vask hendene etter kontakt.